Rechtsgebieden

Erwin van de Glind heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht (specialisatie Vreemdelingen(straf)recht)

Erwin van de Glind studeerde af in het strafrecht en is zodoende een expert. In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Wie met het strafrecht in aanraking komt, wordt beschuldigd van een strafbaar feit.

Er zijn twee soorten strafbare feiten, ook wel delicten genoemd: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven zijn ernstiger, maar de grens is soms moeilijk aan te geven. Rijden onder invloed is bijvoorbeeld een misdrijf, rijden door rood licht een overtreding. Bij VDG.Legal hebben de expertises Asiel en Straf veelvuldig met elkaar te maken.

Asielzoekers die de wet overtreden, raken steeds sneller hun verblijfsvergunning kwijt. En dan hebben we ook de discussies nog over het strafbaar stellen van illegaliteit en over wie een bedreiging vormt voor de staat.

Bestuursrecht

Wordt uw vergunning ingetrokken of geweigerd? Bent u het niet eens met de vergunning van een ander? Ontvangt u onterecht geen of een te lage uitkering? Wordt er beslag gelegd op uw inkomen?

In deze situaties kunt u bij VDG.Legal terecht. VDG.Legal is namelijk gespecialiseerd in zaken tegen overheidsinstanties. In het bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, staan de regels waar overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen, UWV) zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Ook de wijze waarop ze de besluiten kenbaar moeten maken, is opgenomen in de wet. En dat is maar goed ook, want overheidsoptreden kan diep ingrijpen in uw persoonlijk leven of grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.

Ik geef u een eerlijke inschatting van uw kansen in een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure en sta u tijdens het hele traject met raad en daad bij.

Immigratierecht (Asiel- en Vluchtelingenrecht & Vreemdelingenrecht (specialisatie Vreemdelingenbewaring))

VDG.Legal is expert op het gebied van juridische bijstand voor vluchtelingen die in Nederland asiel willen aanvragen. Ook houdt VDG.Legal zich met andere zogenoemde ‘vreemdelingenkwesties’ bezig, zoals het aanvragen van een werkvisum, gezinshereniging en het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. VDG.Legal staat mensen bij in hun asielprocedure en alles wat daarbij komt kijken.

Asielzoekers maken gebruik van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951. Dat verdrag vormt het uitgangspunt voor internationale vluchtelingenbescherming. In het verdrag staat dat mensen die vervolging vrezen wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of het hebben van een politieke overtuiging, recht hebben op bescherming.

Ik zeg het eerlijk tegen cliënten als zij een zwakke zaak hebben en zal nooit beloven dat iemand een verblijfsvergunning krijgt. Als het lukt, is het fantastisch en ben ik oprecht blij voor mijn cliënten.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.